html5 css3 © ljq

Activiteiten

Aan de sectie "Lezingen" wordt nog gewerkt.

Jungiaanse Coaching

In deze werkwijze is ervaring vergaard sinds 1980

In samenwerkingssituaties (op het werk, of in andere verbanden) kunnen zelfkennis, zelfvertrouwen en persoonlijke kwaliteiten soms zwaar onder druk komen te staan.
Met name in de tweede levensfase (>35 jaar) kan dit leiden tot een innerlijke crisis, tot
psychische uitputting, depressieve stemmingen of tot conflicten met anderen.
Een coach is iemand met wie je samen onderzoekt wat in de werkcontext of in jezelf de
aanleiding is tot de psychische 'deuken' die je hebt opgelopen.
Samen gaan we na wat dit nu betekent, opdat je eerst weer tijd en rust krijgt. We analyseren vervolgens wat er nodig is om over een levensvisie en hernieuwd enthousiasme te
beschikken.

Instrumenten

Daartoe gebruiken we de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), waarvan we licentiehouder zijn.
Dit is de oudste en meest gevalideerde persoonlijke voorkeurstest, die is gebaseerd op de psychologische typen van C.G.Jung.
Ook kan aan de hand van een unieke bepaling van je persoonlijkheidstype geanalyseerd worden welke archetypische krachten vrijuit actief zijn of juist worden geblokkeerd.

Uitkomsten

Vragen?  Neem gerust contact op met Klaas Laan;
e-mail: laancoach@euronet.nl
telefoon: 023 57 16473

Voorgaande is een aanbieding voor individuele coaching, vergoed door de
organisatie waarin je werkt, of door jezelf.
In sommige situaties kan deze aanpak worden ingezet in het kader van de Nieuwe Wet Poortwachter.(Conflict)Bemiddeling in de praktijk of in de organisatie

In de samenwerking of in de relatiesfeer is sprake van een conflict als directe
communicatie (bijna) niet meer mogelijk is vanwege het verlies van vertrouwen en acceptatie.

Een bemiddelaar is iemand die door alle partijen aanvaard wordt omdat diens persoonlijkheid
en voorstel van aanpak geloofwaardig worden gevonden.


Met behulp van de bemiddelaar wordt een ordening aangebracht in de ontstane problematiek,
er wordt een agenda gemaakt en vervolgens wordt bij elk onderwerp naar concrete afspraken toegewerkt.
Daarbij zal voortdurend in het oog gehouden worden dat naast de inhoud ook het wezen van de interactie een rol speelt.

Voor één of voor beide partijen is het mogelijk een parallel traject voor coaching of therapie
toe te voegen. Onderhandelingen die eindigen in een afspraak lossen wellicht een probleem
op, maar soms bestaat de behoefte of noodzaak te onderzoeken waarom je steeds in
nieuwe probleemsituaties, misverstanden of conflicten verzeild raakt.

Bij conflictsituaties wordt geput uit een jarenlange ervaring in verschillende organisaties met
de Harvard methode op basis van de bevindingen van Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton,
Scott Brown en (in Nederland) van Frits Philips.

Bij relatiebemiddeling wordt geput uit de ervaringen in de therapiepraktijk.
Daarbij wordt o.a. gebruik gemaakt van recente onderzoeksresultaten van Dr. Sue Johnson.

Literatuur;

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton; Excellent onderhandelen, Veen Uitgevers, Utrecht/Antwerpen
Roger Fisher, Scott Brown; Met open vizier, Veen Uitgevers
Roger Fisher, Elizabeth Kopelman & Andrea Kupfer Schneider; Beyond Machiavelli,
Harvard University Press, Cambridge (USA)
Dr. Sue Johnson; Houd me vast, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

Vragen?  Neem gerust contact op met Klaas Laan;
e-mail: laancoach@euronet.nl
telefoon: 023 57 16473