De Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung
(1875-1961)

De analytische psychologie, Jung spreekt van ‘een nieuwe psychologische wetenschap’, is gebaseerd op een aantal uiteenlopende bronnen. Jung was een zeer belezen wetenschapper, en zijn kennis omvatte onder meer de Bijbel, de Griekse, Germaanse, Egyptische, Indiase en Perzische mythologie, sprookjes, sagen en legenden, alchemie, gnostiek, primitieve geestesgesteldheid, religieuze symboliek, geneeskunde, patiëntendromen, geschiedenis van de filosofie, de grote godsdiensten en de kerkgeschiedenis, geschriften als de Veda’s en Upanishaden, letterkunde, culturele antropologie en de bekende bewustzijnspsychologieën. Van de psychologie van Jung zijn een aantal begrippen zoals collectief onbewuste, introvert-extravert, anima-animus en archetypen gemeengoed geworden.
lees verder>>

De bewustzijnsfuncties

Voortdurend werken in de mens 4 bewustzijnsfuncties op elkaar in; denken, voelen, intuďtie en gewaarworden. In ieder van ons is één van deze bewustzijnsfuncties leidend.
lees verder>>

Persona en schaduw

Het ik verhoudt zich tot de bovengenoemde hoofdfunctie en tot de meer onbewuste functies als respectievelijk de persona en de schaduw.
lees verder>>

Anima en Animus

De anima en de animus zijn complexen die zich op onvolwassen wijze vertalen in respectievelijk het bewustzijn van de man en van de vrouw. Zij fungeren als een poort naar het onbewuste, op dezelfde manier als de persona een brug is naar de buitenwereld. Ze hebben de neiging zich in ons als persoonlijkheden te gedragen.
lees verder>>

Jung en de alchemie

   "De alchemie is, evenals de folklore, een grootse projectieschildering van
   onbewuste denkprocessen."


Jung was sinds 1913 bezig met het onderzoek van processen van het collectieve onbewuste, mede als gevolg van zijn eigen psychische crisis na de breuk met Freud. Door zijn innerlijke ervaringen stuitte hij op verschijnselen in de psychische wereld die hij aan niets, dat universeel voorkwam in de menselijke ervaringswereld kon toetsen.
lees verder>>

Jung en de kunst

Tjeu van den Berk zegt daarover in het boek dat hij hierover schreef; “Jung verdiept zich vooral in de psychologie van de kunst: hoe beleeft een mens kunst? Hoe gaan creatieve processen in hun werk? Waarom is het ene kunstwerk abstract en het andere juist niet? Kunstwerken zijn volgens Jung scheppingen, ontsproten aan een eigensoortige drijfveer.
lees verder>>