Analytische Therapie

De analytische therapie heeft zijn oorsprong in de filosofische en psychologische ideeŽn van de Zwitserse psychiater Prof. Dr. C.G. Jung (1875-1961). Veel door Jung geÔntroduceerde begrippen zoals collectief onbewuste, introvert-extravert, anima-animus en archetypen zijn gemeengoed geworden (zie de analytische psychologie van Carl Gustav Jung). Jung zag psychotherapie als een intensieve interactie tussen twee mensen, waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen die in een dialoog onderzocht dienen te worden. In dit proces staat de individuele ontwikkeling van de cliŽnt centraal. Het bewustmaken van wat onbewust is, speelt daarbij een belangrijke, helende rol.

"Alles, wat in het onbewuste ligt, wil verwezenlijkt worden" (C.G.Jung)

In ons persoonlijke onbewuste zijn al onze ervaringen, neigingen en indrukken, zowel positief als negatief, sinds de moederschoot opgeslagen. Sommige aspecten zijn we ons nooit bewust geweest, andere hebben we om bepaalde redenen verdrongen. Al realiseren we ons dit niet, toch kunnen al deze elementen een grote invloed hebben op hoe we in relatie tot onszelf, en de wereld om ons heen, staan. Daarnaast is er het collectief onbewuste, waarin volgens Jung alle mensen, die ooit hebben geleefd, hun ervaringen hebben nagelaten, van het instinctieve tot in het geestelijke gebied. Deze ervaringen zijn verdicht tot oerbeelden die Jung archetypen heeft genoemd. Volgens Jung wil alles, wat in het onbewuste ligt, verwezenlijkt worden en ook de persoonlijkheid wil zich ontplooien en zichzelf als 'heel' beleven. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat symbolen, die door het onbewuste worden aangeboden (in bijvoorbeeld dromen, fantasieŽn, lichamelijke klachten) in het bewuste leven kunnen worden geÔntegreerd. Zo wordt een vorm van psychisch functioneren mogelijk die niet alleen gezonder is, maar ook meer energie geeft, omdat deze beter overeenstemt met de eigen persoonlijkheid van het individu. Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is, dat er in ieder mens een streven is het individu te worden dat hij in wezen is en datgene te doen wat hij werkelijk wil. Als iemand zich in dit proces geremd voelt, kunnen psychische problemen ontstaan welke een negatieve invloed kunnen hebben op iemands gezondheid. Daarop richten zich de gesprekken in de eerste aanleg; welke klachten zijn er en wat is nodig om de eerste nood te lenigen. De meeste psychologische behandelingen zijn vooral hierop gebaseerd.

De reis gaat verder.
In de analytische therapie wordt niet alleen besproken hoe psychische klachten zijn ontstaan en hoe je de symptomen zo goed mogelijk kunt aanpakken, maar de aandacht gaat ook uit naar de mogelijkheden die juist deze klachten in zich bergen voor de (nabije) toekomst.

lees verder>>


Mens zijn is een herberg

Mens zijn is een herberg Elke ochtend arriveert er een ander
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op
Als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet
Die je huis heftig
Van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg
Voor een nieuwe verrukking.

De donkere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,
Treedt ze met een lach bij de deur tegemoet
En noodt ze binnen.

Wees dankbaar voor wie er komt,
Ieder van hen is immers gezonden
Als een leidsman van bovenÖ

Rumi (Perzisch dichter en mysticus uit de 13e eeuw)