De man kan de anima in zijn bewustzijn integreren door beter met emoties om te leren gaan en zich open leren opstellen in relaties. Juist door het integreren van het vrouwelijke in zijn bewuste persoonlijkheid wordt zijn ontvankelijkheid voor nieuwe ontwikkelingen versterkt. Voor de vrouw betekent het dat de animus bewust wordt gemaakt, en dat zij in zichzelf een actief handelend principe (h)erkent. Emma Jung zegt hierover; “wat wij vrouwen in onze relatie met de animus moeten overwinnen, is niet onze trots, maar ons gebrek aan zelfvertrouwen… het ontbreekt ons vaak aan moed of wilskracht.” De vrouw kan leren zich op actieve wijze te verbinden met betekenisvolle ideeën, en deze in het leven op het materiële en maatschappelijke vlak vorm te geven (literatuur; Emma Jung: Animus en anima; uitg. Lemniscaat, Rotterdam 1999).