Psychische klachten zijn de uitdrukking van een geblokkeerde ontwikkelingsweg. Hier maakt het beeld van de boom ons veel duidelijk. Bovengronds kan deze pas volop uitbloeien als de sapstroom ongehinderd vanuit de wortels haar weg omhoog kan vinden. Wat onzichtbaar is, blijkt ook hier onmisbaar voor het volle leven! Door te leren luisteren naar de signalen uit het onbewuste groeit het besef dat de antwoorden op onze meest wezenlijke vragen in onszelf aanwezig zijn. De eerste stap in het proces, dat door Jung individuatie wordt genoemd, is zicht krijgen op het thema dat als een rode draad door je leven loopt. Individuatie is een in ieder van ons aangeboren groeiproces. Zoals een kastanje bestemd is uit te groeien tot een boom, zo is ieder mens voorbestemd om ‘te worden wie hij of zij in wezen is’. Wie zijn psychische reis begint, zal merken dat beelden uit het onbewuste zich aan hem laten zien, bijvoorbeeld via dromen met krachtige of vreemd lijkende symbolen. De beelden en symbolen vragen om een vertaling om ze te begrijpen, alvorens ze hun helende werking zullen krijgen. Daarvoor is een deskundige gesprekspartner onmisbaar die wat je overkomt serieus neemt en de beelden helpt interpreteren.