html5 css3 © ljq

Analytische Therapie

Voor Wie?

Voor wie geschikt?
In de dialoog gaan therapeut en cliŽnt op zoek naar het kernthema van de cliŽnt dat als een rode draad door diens leven loopt en naar datgene wat voor hem of haar werkelijk van belang blijkt te zijn. Daar de therapievorm een filosofisch uitgangspunt heeft, is het uitermate geschikt voor mensen met psychosociale problemen en zingevingsvraagstukken, terugkerende problemen met de omgeving of relatieproblemen.
Mensen met psychische klachten komen ook in aanmerking voor analytische therapie. Het kan hierbij gaan om angstklachten of terugkerende depressieve klachten. Ook wanneer problemen al het hele leven aanwezig zijn en meer bij iemands persoonlijkheid lijken te horen, kan analytische therapie van nut zijn. Het is dan ook verheugend om te zien dat steeds meer huisartsen naar de analytisch therapeut verwijzen voordat tot medicatie wordt besloten. De enige echte contra-indicaties zijn acute psychotische stoornissen en/of ernstige verslavingsproblematiek.

Hoe lang?
Jung benadrukte dat therapie moet worden ontwikkeld, uitgevoerd en geŽvalueerd op een manier die het beste past bij het individu zelf. De duur van een therapie wordt dan ook in overleg met de cliŽnt bepaald. De frequentie is in het begin meestal ťťn keer per week.Werkwijze

Wat doet de analytisch therapeut?
De analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken. Door de analyse van datgene wat zich aandient uit het onbewuste kunnen verschillende ervaringen geÔntegreerd worden in het heden van een persoon. Er komt zicht op vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen. De analytisch therapeut kan afwisselend gebruik maken van gesprekstherapie, droomanalyse en creatieve uitingsvormen. Ook wordt gewerkt met bepaalde vormen van concentratie die ook wel trancetechnieken worden genoemd. Het stelt de cliŽnt in staat zich 100 % te focussen op wat er speelt in diepere lagen van het bewustzijn. De nadruk ligt hierbij op het contact maken met gevoelens, herinneringen en beelden van het onbewuste om er vervolgens therapeutisch mee te kunnen werken.

Tarieven en vergoeding

Tarieven

Voor particuliere consulten geldt sinds 1 januari 2014 een uurtarief van € 70,- inclusief BTW

Voor niet particuliere cliŽnten wordt het tarief in overleg bepaald.

Wordt analytische therapie vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden analytische therapie of vergoeden een bepaald aantal sessies op grond van de aanvullende verzekering. Overleg met de zorgverzekeraar is wenselijk (vermeld daarbij de beroepsvereniging JVATN en/of het individuele zorgverzekeringsnummer van de therapeut). In sommige gevallen is vergoeding mogelijk rechtstreeks via de werkgever in het kader van de Nieuwe Wet Poortwachter, via het UWV of via bijzondere bijstand.