html5 css3 © ljq

Analytische Therapie

Voor Wie?

Voor wie geschikt?
In de dialoog gaan therapeut en cliŽnt op zoek naar het kernthema van de cliŽnt dat als een rode draad door diens leven loopt en naar datgene wat voor hem of haar werkelijk van belang blijkt te zijn. Daar de therapievorm een filosofisch uitgangspunt heeft, is het uitermate geschikt voor mensen met psychosociale problemen en zingevingsvraagstukken, terugkerende problemen met de omgeving of relatieproblemen.
Mensen met psychische klachten komen ook in aanmerking voor analytische therapie. Het kan hierbij gaan om angstklachten of terugkerende depressieve klachten. Ook wanneer problemen al het hele leven aanwezig zijn en meer bij iemands persoonlijkheid lijken te horen, kan analytische therapie van nut zijn. Het is dan ook verheugend om te zien dat steeds meer huisartsen naar de analytisch therapeut verwijzen voordat tot medicatie wordt besloten. De enige echte contra-indicaties zijn acute psychotische stoornissen en/of ernstige verslavingsproblematiek.

Hoe lang?
Jung benadrukte dat therapie moet worden ontwikkeld, uitgevoerd en geŽvalueerd op een manier die het beste past bij het individu zelf. De duur van een therapie wordt dan ook in overleg met de cliŽnt bepaald. De frequentie is in het begin meestal ťťn keer per week.Werkwijze

Wat doet de analytisch therapeut?
De analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken. Door de analyse van datgene wat zich aandient uit het onbewuste kunnen verschillende ervaringen geÔntegreerd worden in het heden van een persoon. Er komt zicht op vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen. De analytisch therapeut kan afwisselend gebruik maken van gesprekstherapie, droomanalyse en creatieve uitingsvormen. Ook wordt gewerkt met bepaalde vormen van concentratie die ook wel trancetechnieken worden genoemd. Het stelt de cliŽnt in staat zich 100 % te focussen op wat er speelt in diepere lagen van het bewustzijn. De nadruk ligt hierbij op het contact maken met gevoelens, herinneringen en beelden van het onbewuste om er vervolgens therapeutisch mee te kunnen werken.

Tarieven en vergoeding

Tarieven

Voor particuliere consulten geldt sinds 1 januari 2019 een uurtarief van € 75,- inclusief BTW

Voor niet particuliere cliŽnten wordt het tarief in overleg bepaald.

Wordt analytische therapie vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden analytische therapie of vergoeden een bepaald aantal sessies op grond van de aanvullende verzekering. Overleg met de zorgverzekeraar is wenselijk (vermeld daarbij de beroepsvereniging JVATN en/of het individuele zorgverzekeringsnummer van de therapeut). In sommige gevallen is vergoeding mogelijk rechtstreeks via de werkgever in het kader van de Nieuwe Wet Poortwachter, via het UWV of via bijzondere bijstand.

Analytische Therapie

De analytische therapie heeft zijn oorsprong in de filosofische en psychologische ideeŽn van de Zwitserse psychiater Prof. Dr. C.G. Jung (1875-1961). Veel door Jung geÔntroduceerde begrippen zoals collectief onbewuste, introvert-extravert, anima-animus en archetypen zijn gemeengoed geworden (zie de analytische psychologie van Carl Gustav Jung). Jung zag psychotherapie als een intensieve interactie tussen twee mensen, waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen die in een dialoog onderzocht dienen te worden. In dit proces staat de individuele ontwikkeling van de cliŽnt centraal. Het bewustmaken van wat onbewust is, speelt daarbij een belangrijke, helende rol.

"Alles, wat in het onbewuste ligt, wil verwezenlijkt worden" (C.G.Jung)

In ons persoonlijke onbewuste zijn al onze ervaringen, neigingen en indrukken, zowel positief als negatief, sinds de moederschoot opgeslagen. Sommige aspecten zijn we ons nooit bewust geweest, andere hebben we om bepaalde redenen verdrongen. Al realiseren we ons dit niet, toch kunnen al deze elementen een grote invloed hebben op hoe we in relatie tot onszelf, en de wereld om ons heen, staan. Daarnaast is er het collectief onbewuste, waarin volgens Jung alle mensen, die ooit hebben geleefd, hun ervaringen hebben nagelaten, van het instinctieve tot in het geestelijke gebied. Deze ervaringen zijn verdicht tot oerbeelden die Jung archetypen heeft genoemd. Volgens Jung wil alles, wat in het onbewuste ligt, verwezenlijkt worden en ook de persoonlijkheid wil zich ontplooien en zichzelf als 'heel' beleven. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat symbolen, die door het onbewuste worden aangeboden (in bijvoorbeeld dromen, fantasieŽn, lichamelijke klachten) in het bewuste leven kunnen worden geÔntegreerd. Zo wordt een vorm van psychisch functioneren mogelijk die niet alleen gezonder is, maar ook meer energie geeft, omdat deze beter overeenstemt met de eigen persoonlijkheid van het individu. Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is, dat er in ieder mens een streven is het individu te worden dat hij in wezen is en datgene te doen wat hij werkelijk wil. Als iemand zich in dit proces geremd voelt, kunnen psychische problemen ontstaan welke een negatieve invloed kunnen hebben op iemands gezondheid. Daarop richten zich de gesprekken in de eerste aanleg; welke klachten zijn er en wat is nodig om de eerste nood te lenigen. De meeste psychologische behandelingen zijn vooral hierop gebaseerd.

De reis gaat verder.
In de analytische therapie wordt niet alleen besproken hoe psychische klachten zijn ontstaan en hoe je de symptomen zo goed mogelijk kunt aanpakken, maar de aandacht gaat ook uit naar de mogelijkheden die juist deze klachten in zich bergen voor de (nabije) toekomst. lees verder>>


Mens zijn is een herberg

Mens zijn is een herberg Elke ochtend arriveert er een ander
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op
Als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet
Die je huis heftig
Van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg
Voor een nieuwe verrukking.

De donkere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,
Treedt ze met een lach bij de deur tegemoet
En noodt ze binnen.

Wees dankbaar voor wie er komt,
Ieder van hen is immers gezonden
Als een leidsman van bovenÖ

Rumi (Perzisch dichter en mysticus uit de 13e eeuw)

Psychische klachten zijn de uitdrukking van een geblokkeerde ontwikkelingsweg. Hier maakt het beeld van de boom ons veel duidelijk. Bovengronds kan deze pas volop uitbloeien als de sapstroom ongehinderd vanuit de wortels haar weg omhoog kan vinden. Wat onzichtbaar is, blijkt ook hier onmisbaar voor het volle leven! Door te leren luisteren naar de signalen uit het onbewuste groeit het besef dat de antwoorden op onze meest wezenlijke vragen in onszelf aanwezig zijn. De eerste stap in het proces, dat door Jung individuatie wordt genoemd, is zicht krijgen op het thema dat als een rode draad door je leven loopt. Individuatie is een in ieder van ons aangeboren groeiproces. Zoals een kastanje bestemd is uit te groeien tot een boom, zo is ieder mens voorbestemd om 'te worden wie hij of zij in wezen is'. Wie zijn psychische reis begint, zal merken dat beelden uit het onbewuste zich aan hem laten zien, bijvoorbeeld via dromen met krachtige of vreemd lijkende symbolen. De beelden en symbolen vragen om een vertaling om ze te begrijpen, alvorens ze hun helende werking zullen krijgen. Daarvoor is een deskundige gesprekspartner onmisbaar die wat je overkomt serieus neemt en de beelden helpt interpreteren. ga terug>>