html5 css3 © ljq

Workshops

     J.R.R. Tolkien


     C.G. Jung


     Frodo


     Aragorn


     Gollem


     Arwen


     The fellowship of the Ring


Jung en Tolkien: De symboliek in
"The Lord of the Rings"

'Zij kwamen in mijn geest op als "gegeven" dingen en terwijl zij kwamen, afzonderlijk, groeiden ook de verbindingen.. toch had ik altijd het gevoel dat ik vastlegde wat er, ergens, al was; niet dat ik iets verzon.' (J.R.R. Tolkien over de totstandkoming van zijn werk)

Een een- of tweedaagse workshop over de symboliek in "The Lord of the Rings", in het licht van de analytische psychologie van Jung.

De trilogie "The Lord of the Rings" is door miljoenen mensen gelezen en onlangs uitgeroepen tot het beste boek van de twintigste eeuw. De verfilming heeft het boek helemaal een bestseller gemaakt en een breed publiek geconfronteerd met het archetypische verhaal. Vanuit Jungiaans oogpunt is "The Lord of the Rings" erg interessant, aangezien deze moderne mythe het individuatieproces van de mens uitbeeldt. Zelden heeft een verhaal zo'n grote impact gehad. De beelden vinden weerklank in ons onbewuste. We herkennen daarin onze eigen innerlijke tocht.

In de workshop zullen we uitgebreid stilstaan bij de weg van Frodo en van Aragorn. De reis van Frodo gaat onder meer over de ontwikkeling van het ego en de integratie van de schaduw. De weg die Aragorn te gaan heeft is die van het aanvaarden van zijn bestemming, het ware koningschap. Het thema van het kwaad uitgedrukt in het symbool van de ring is een ander facet waar naar gekeken zal worden. In "The Lord of the Rings" worden de verschillende personages immers met zowel het kwaad buiten als binnenin hun geconfronteerd; namelijk de werking van hun eigen schaduw. Dit wordt uitgedrukt in de aantrekkingskracht van de ring: de meesten zouden hem eigenlijk best zelf willen bezitten, maar moeten zich steeds bewust blijven van het grotere doel waaraan zij ondergeschikt zijn.

In de workshop wordt een ieder meegenomen op een reis die voert langs vele filmbeelden uit Peter Jacksons "The Lord of the Rings". Daarnaast zullen veel begrippen die Jung in zijn analytische psychologie heeft uiteengezet (schaduw, animus-anima, ego, Zelf, individuatie) de revue passeren. In die zin is deze workshop ook een goede en beeldende kennismaking met het werk van Jung. Waar Jung de theorieŽn levert, brengt Tolkien deze theorieŽn tot leven in een fantastische wereld.

Deze workshop is ook op aanvraag mogelijk

Neem contact hierover op met Cornelia Reimerink: creimerink@hotmail.com, tel. 06-29447447 of
0172-202015     Gebroeders Grimm


De archetypische betekenis van sprookjes

Sprookjes spreken tot ons in symbolen en geven uitdrukking aan wat er in de psyche leeft. In sprookjes komt als het ware een onbewust 'weten' van de mensheid tot uitdrukking, dat al in de oudste tijden aanwezig is geweest. Sprookjes weerspiegelen de fundamentele structuren van de psyche en geven ons inzicht in de psychische processen die zich in de mens afspelen.

In sprookjes komen o.a. prinsen en prinsessen, heksen, sprekende dieren, boze stiefmoeders, dwergen en reuzen voor. Allen hebben hun plaats en rol in het verhaal en symboliseren de archetypen die werkzaam zijn in ieder mens. Het zijn krachten waar we mee moeten leren leven en die ons het leven leren verstaan. Bepaalde sprookjes of sprookjesmotieven zullen ons meer aanspreken dan andere. De sprookjes en/of motieven die ons raken staan symbool voor een psychische toestand in onszelf.

Zij zeggen iets over onze eigen problemen, die, in plaats van in ons, duidelijk naar voren komen in de sprookjesfiguren, en al dan niet door hen worden opgelost. Een zekere affectie voor een bepaald sprookje of sprookjesfiguur kan ons dus meer zicht geven op nog onbewuste aspecten van onszelf. In de 3-daagse workshop gaat het om het leren verstaan van de sprookjestaal. Door het werken met en het leren duiden van verschillende sprookjes zal in de workshop duidelijk worden welke innerlijke processen zij weerspiegelen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan welke sprookjesmotieven jouw persoonlijk aanspreken. De sprookjesthema's worden hierdoor in verband gebracht met levensthema's, waardoor je meer inzicht kunt krijgen in je persoonlijke levensthematiek. Duidelijk zal worden dat sprookjes niet zomaar leuke verhaaltjes voor kinderen zijn, maar dat zij bovenal als wegwijzers kunnen dienen naar ons Zelf.

Deze workshop is ook op aanvraag mogelijk

Neem contact hierover op met Cornelia Reimerink: creimerink@hotmail.com, tel. 0172-202015